هسته اوليه شرکت آمال پويان از سال 1382 توسط گروهی از فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه تهران شکل گرفته است و اين شرکت فعاليت‌های خود را در قالب پروژهای مختلف فناوری اطلاعات از آن پس آغاز کرده است اما ثبت رسمی آن در اوايل 1385 صورت پذيرفت. شايان ذکر است که متخصصين اين شرکت عموماً قبل از پيوستن به شرکت دارای تجارب فراوان در پست‌های کليدی ديگر شرکتهای نرم‌افزاری مطرح کشور بوده‌‌اند. بنيان شرکت بر توليد نرم‌افزار و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي بنا نهاده شد. شاخه‌های اصلی فعاليت شرکت در حوزه هاي زير دنبال می‌شود:
1- توليد نرمافزارهاي سفارشي.
2- شناخت، تحليل، طراحي، پياده‌سازی، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار.
3- طراحي و مهندسي مجدد فرآيند هاي سازماني.
4- برنامه ريزي استراتژيک سيستمهاي اطلاعاتي.
5- توليد محصولات نرمافزاري کاربردي.
6- مشاوره و نظارت بر پروژه هاي فنآوري اطلاعات.
7- برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه فنآوري اطلاعات.
8- اتوماسيون صنعتی، رباتيک و مفاهيم مرتبط.
9- هوش مصنوعی و مفاهيم مرتبط.
10- پردازش تصوير و بينايی ماشين