عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 1.  

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

سيستم تخصصی آزمايشگاه مکانيک خاک

 1.  

بنادر و دريا نوردی هرمزگان (شهيد رجايی)

سيستم جامع پايش اهداف

 1.  

بنادر و دريا نوردی هرمزگان (شهيد رجايی)

سيستم جامع مديريت اطلاعات و محاسبات مکانيزه شاخص‌ها

 1.  

بنادر و دريا نوردی هرمزگان (شهيد رجايی)

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

بنادر و دريانوردی خوزستان (بندر امام)

سيستم بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

بانک کشاورزی

سيستم جامع طرح‌های پژوهشی

 1.  

بانک کشاورزی

سيستم نظارت از راه دور شعب

 1.  

بانک ملت

سیستم ضمانت نامه ها و بروات تضمینی

 1.  

بانک ملت

سيستم بازاريابی و امور تفاهم نامه های بانک

 1.  

بانک ملت

مديريت و انبارداری اوراق بهادار بانک ملت

 1.  

بانک ملت

سيستم طرح همت بانک ملت

 1.  

بانک ملت

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

بانک ملت

سيستم اموال غير ضرور بانک ملت

 1.  

پالايشگاه بندر عباس

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

پالايشگاه بندر عباس

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

پتروشيمی آبادان

سيستم جامع برنامه ريزی توليد

 1.  

پتروشیمی زاگرس

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

نفت و گاز زاگرس جنوبی

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

بنادر و دريانوردی بوشهر

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

حوزه هنری

سيستم جامع انبارداری توزيع شده

 1.  

دانشگاه صنعتی شريف

سيستم امور خوابگاه‌های دانشگاه شريف

 1.  

سازمان آموزش و پرورش

سيستم مکانيزاسيون متعهدين خدمت

 1.  

راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

سيستم مکانيزاسيون قوانين و مقررات

 

عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 1.  

راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

سيستم چک ليست سوانح راه آهن

 1.  

راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

سيستم شناسه ايستگاه‌های کل کشور

 1.  

راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران

سيستم کنترل اموال و اقلام فرسوده

 1.  

شرکت طراحان گلچين حامد

سيستم جامع نرم‌افزاری ERP حوزه نساجی

 1.  

سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور

نرم افزار شبيه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 1.  

سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور

سامانه چک ليست مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 1.  

سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور

پرتال حوزه ساختمان سازمان

 1.  

صنايع غذايی بنيس

سيستم مديريت و برنامه‌ريزی توليد

 1.  

سازمان توسعه تجارت ايران

سيستم برگزاری کميسيون مشترک با ديگر کشورها

 1.  

سازمان توسعه تجارت ايران

سيستم شناسنامه اتحاديه ها و تشکلهای صادراتی

 1.  

سازمان توسعه تجارت ايران

سيستم اعزام و پذيرش هياتهای بازاريابی به سايرکشورها

 1.  

سازمان توسعه تجارت ايران

سيستم مديريت و کنترل بودجه

 1.  

سازمان توسعه تجارت ايران

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

سازمان حفاظت محيط زيست کشور

سيستم جامع گزارشات ارزيابی

 1.  

سازمان محيط زيست کشور

سامانه مرکز اطلاعات ارزيابی محيط زيست کشور

 1.  

سازمان محيط زيست کشور

سيستم مکانيزاسيون نظام ارزيابی محيط زيست

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس عسلويه

سيستم جامع نقليه

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس عسلويه

سيستم جامع امور اسکان

 1.  

شرکت ملی پالايش و پخش فراورده‌های نفتی

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست‌(HSE) ستادی‌نظارتی

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

سيستم جامع آموزش

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

سيستم جامع مديريت و کنترل و پايگاه داده پروژه‌ها

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

سيستم جامع نگهداری و تعميرات

 1.  

شرکت آريوسان‌شيد

سيستم مديريت ارتباط با مشتری (CRM)

 1.  

شرکت پاکان ترابر

سيستم ‌جامع‌ERP کشتيرانی،‌ فورواردری، ‌حمل‌ سوخت

 

عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 1.  

شرکت تبخير

سيستم مديريت ارتباط با مشتری (CRM)

 1.  

شرکت حمل و نقل بين المللی دانش ترابر

سيستم‌جامع‌ERP فوروادری،کريری وحمل‌ونقل

 1.  

شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان

سيستم نگهداری و تعميرات سخت افزار (PM)

 1.  

شرکت پايانه های نفتی ايران

سيستم جامع خريد داخلی و خارجی

 1.  

شرکت توسعه برق ايران

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت حمل و نقل بين المللی سيرود شبکه

سيستم جامع ERP حوزه فورواردری و حمل و نقل

 1.  

شرکت حمل و نقل بين المللی شيب

سيستم جامع فورواردری و جمل و نقل

 1.  

شرکت روغنکشی خرمشهر

سيستم جامع مديريت خرید خارجی

 1.  

شرکت روغنکشی خرمشهر

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

سازمان صنايع هوايی

سيستم جامع مديريت و کنترل پروژه

 1.  

سازمان صنايع هوايی

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت پايانه های نفتی خارگ

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت سهامی آب منطقه‌ای يزد

سيستم جامع دورکاری

 1.  

شرکت سهامی آب منطقه‌ای يزد

سيستم جامع آموزش

 1.  

شرکت سهامی آب منطقه‌ای يزد

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت طراحان گلچين حامد

سيستم مالی و حسابداری

 1.  

شرکت فولاد هرمزگان

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت ملی صنايع پتروشيمی (NPC)

سيستم جامع نظارت بر صدور مجوز کار (Permit)

 1.  

شرکت نيکان ترابر

سيستم جامع ERP حوزه فورواردری و حمل و نقل

 1.  

شرکت نيکان ترابر

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

شرکت نيکرانان ساوالان

سيستم جامع ERP حوزه کريری و حمل و نقل

 1.  

پتروشيمی مبين

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 1.  

شهرداری منطقه 13 تهران

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

صندوق ضمانت سرمايه‌گذاری صنايع کوچک

سيستم جامع اتوماسيون صندوق ضمانت

 

عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 1.  

صندوق ضمانت سرمايه‌گذاری صنايع کوچک

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

صندوق‌های تعاونی

سيستم مديريت صندوق‌های تعاون و سرمايه‌گذاری

 1.  

فولاد آلياژی ايران

سيستم مکانيزاسيون پايش مصرف انرژی

 1.  

کتاب مرجع ساختمان

سيستم مديريت محتوا

 1.  

گروه صنعتی اوکسين

سيستم جامع بازرگانی و انبارداری

 1.  

هفته نامه صنعت نفت

سيستم امور مشترکين

 1.  

اتحاديه تعاونيهای مرزنشينان کشور

سيستم جامع مديريت اعضا

 1.  

هيات عالی گزينش

سيستم جامع گزينش کشور

 1.  

صندوق ضمانت صادرات ايران

سيستم جامع اتوماسيون صندوق ضمانت

 1.  

آرد زر

سيستم جامع آمار و برنامه ريزی توليد آرد

 1.  

زرماکارون

سيستم جامع آمار و برنامه ريزی توليد ماکارونی

 1.  

زرماکارون

سيستم جامع فروش

 1.  

زرترابر

سيستم جامع لجستيک و حمل

 1.  

زرنام

سيستم جامع مديريت و کنترل پروژه

 1.  

گروه صنعتی و پژوهشی زر

سيستم جامع دبيرخانه و اتوماسيون اداری

 1.  

گروه صنعتی و پژوهشی زر

بستر نرم‌افزار ساز APInfra

 1.  

سان ماکارون

سيستم جامع فروش

 1.  

نفت و گاز زاگرس جنوبی

سیستم جامع تدارکات کالا

 1.  

شرکت سهامی آب منطقه‌ای يزد

سیستم مشترکین خاص

 1.  

شرکت سهامی آب منطقه‌ای يزد

سیستم مدیریت چاه ها

 1.  

شرکت اطلس خودرو

سیستم جامع خرید و بازرگانی خارجی

 1.  

شرکت آسان موتور و آسان خودرو

سیستم جامع خرید و بازرگانی خارجی

 1.  

شرکت محور ماشین و جیلران موتور

سیستم جامع خرید و بازرگانی خارجی

 

 1.  

گروه الماس داران

سیستم جامع خرید و بازرگانی خارجی

 

 

عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 

 1.  

پتروشیمی پردیس

سيستم مدیریت صدور پرمیت

 

 1.  

روابط عمومی وزارت نفت

سیستم جامع اطلاعات و توانمندیهای همکاران

 

 1.  

موسسه خیریه امید

سیستم جامع مدیریت ارتباط با منابع مالی

 

 1.  

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع مدیریت انبار بر اساس استاندارد نفت

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع خرید و تدارکات کالا

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سيستم جامع مرکز پژوهش و توسعه

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع آموزش

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم پرسنلی

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع نقلیه

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم جامع رفاه و امور مسافرت

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سیستم رستوران

 

 1.  

شرکت نفت و گاز اروندان

سیستم جامع مدیریت انبار خاص

 

 1.  

سازمان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

سیستم جامع مدیریت خدمات زیربنایی

 

 1.  

موسسه نیک محاسب

سیستم جامع گردش کالا

 

 1.  

صنایع شهید شیرودی (سازمان صنایع دفاع)

سیستم جامع خرید، تدارکات و فروش کالا

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سيستم جامع امورحقوقی و قراردادها

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سيستم جامع فروش

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سيستم جامع نظام مشارکت

 

 1.  

شرکت انتقال گاز ایران و مناطق زیر مجموعه

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 

 1.  

شرکت انتقال گاز ایران و مناطق زیر مجموعه

سیستم جامع بازرسی فنی

 

 1.  

آرد زر

سيستم جامع مدیریت تردد و تخلیه و بارگیری

 

 1.  

زرماکارون

سيستم جامع مدیریت تردد و تخلیه و بارگیری

 

 

عنوان سازمان يا شرکت

سيستم

 

 1.  

آرد زر

مکانیزاسیون کارخانه با تجهیزات RFID، سنسورینگ، دوربین نظارت، دوربین پلاک خوان راهبند با کنترل مرکزی

 

 1.  

زرماکارون

مکانیزاسیون کارخانه با تجهیزات RFID، سنسورینگ، دوربین نظارت، دوربین پلاک خوان راهبند با کنترل مرکزی

 

 1.  

شرکت میکرون توزین

سیستم جامع مدیریت توزین خوراک در دامداری

 

 1.  

پتروشیمی آبادان

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 

 1.  

بانک توسعه تعاون

سامانه طرحهای پژوهشی

 

 1.  

پتروشيمی کارون

سامانه پژوهش

 

 1.  

پتروشِمی فجر

سيستم جامع بهداشت، ايمنی و محيط زيست (HSE)

 

 1.  

پتروشِمی فجر

سيستم درخواست خدمات فنی (TSR)

 

 1.  

پتروشِمی فجر

سيستم حوادث فنی

 

 1.  

پتروشِمی فجر

سامانه ارتباط با منابع

 

 1.  

پتروشِمی تندگويان

سامانه جامع انبار و تدارکات

 

 1.  

پتروشِمی تندگويان

سامانه مديريت ارتباط با منابع

 

 1.  

پتروشیمی پردیس

سامانه جامع فروش

 

 1.  

پتروشیمی پردیس

سامانه جامع انبار و تدارکات

 

 1.  

پالایشگاه غلات زرنام

سيستم جامع مدیریت تردد و تخلیه و بارگیری

 

 1.  

پالایشگاه غلات زرنام

مکانیزاسیون تردد با RFID، سنسورینگ، دوربین نظارت، دوربین پلاک خوان راهبند با کنترل مرکزی

 

 1.  

هیات عالی گزینش

سامانه جامع منبع یابی و بانک منابع

 

 1.  

پتروشیمی فجر

سامانه افتتاح امن پاکات مبتنی بر RFID

 

 1.  

پتروشیمی فجر

ماژول ارتباط نرم افزار انبار و تدارکات آمال با راهکاران همکاران سیستم

 

 1.  

پالایشگاه تهران

سامانه جامع انبار و تدارکات