IT Solution

سامانه جامع بازرسی فنی

این سامانه برنامه ریزی، پایش عملکرد و مدیریت اطلاعات واحد بازرسی فنی سازمان را عهده دارد است. دسته بندی انواع تجهیزات بازرسی شونده در این سامانه در قالب اطلاعات...

سامانه نظام پیشنهادات

این سامانه مدیریت اطلاعات ایده، خلاقیت و نوآوری را از لحظه پیدایش پیشنهاد تا مراحل بعد از اجرا شدن و پایش اثر بخشی به عهده دارد. ارکان نظام پیشنهادات...

سامانه مدیریت نقلیه

امروزه ضرورت و مزايای بکارگيری سيستم‌های نرم افزاری مناسب و مکانيزاسيون فرايندها بر کسی پوشيده نيست. در سالهای اخير محصولات متنوع نرم‌افزاری شرکت آمال پويان در بسياری از شرکت‌های...

سامانه جامع نرم‌افزاری ارزیابی، چک لیستها، آمار و اطلاعات توابع سازمان

در اين سيستم فرم‌های مختلف مرتبط با توابع و بخشهای مختلف سازمان در شهرستانهای مختلف و يا هر گونه توزيع شدگی ديگر قابل تعريف و استفاده است. مراحل تاييدات...

سيستم جامع نرم افزاری آزمايشگاه مکانيک خاک

سيستم جامع نرم افزاری آزمايشگاه مکانيک خاک شرکت آمال پويان مشتمل بر قابليتهای زير: • اطلاعات نمونه گيری، محاسبات، نمودارها و گزارشهای آزمايشهای ژئوتکنيک ‌مانند تحکيم، تک محوري، سه...

سامانه مدیریت و پایش بودجه

این سامانه مدیریت اطلاعات بودجه طی مراحل مختلف پيش‌بينی، تصويب، ابلاغ، تخصيص و دريافت و متعاقب آن هزينه کردن بودجه (عملکرد) را عهده دار است. در اين سيستم می‌توان...

سامانه مکانيزاسيون پايش مصارف انرژی

همانگونه که مستحضريد بحران انرژی و هزينه‌های ناشی از مصرف بی‌رويه، آن يکی از معضلات اساسی جاری بسياری از صنايع کشور است. امروزه با حذف يارانه‌های حامل‌های انرژی، هزينه...

سامانه جامع آموزش

سامانه جامع آموزش تحت موتور نرم‌افزار‌ساز شرکت آمال پويان (APInfra) پياده‌سازی شده است. بنابراين امکان توسعه ساختار فرمها و متناسب سازی دلخواه برای سازمان شما با استفاده از قابليتهايی...

سامانه برنامه ريزي توليد

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي شود. در راستاي تحقق اهداف و آرمان‌هاي سازمان و صنايع مختلف در زمينه برنامه ريزي توليد، کنترل کميت توليد، محاسبه ميزان...

نرم افزار جامع مدیریت درخواست خدمات فنی (TSR) در شرکتهای حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی

احتراماً، همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود فرايند اجرای درخواست‌های...

سامانه جامع مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

احتراماً، همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه HSE، مديريت ايمنی و بحران، بهداشت،...

سامانه مدیریت حمل و نقل بین المللی و فورواردری

احتراماً، همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. يکی از راهکارهای شکوفايی شرکتهای موفق بکارگيری و استفاده مناسب از فناوری اطلاعات است. شرکت آمال پويان...

سامانه تحقیق و توسعه (R&D) شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

امروزه ضرورت و مزايای بکارگيری سيستم‌های نرم افزاری مناسب و مکانيزاسيون فرايندها بر کسی پوشيده نيست. در سالهای اخير محصولات متنوع نرم‌افزاری شرکت آمال پويان در بسياری از شرکت‌های...

سیستم جامع نرم افزاری مکانیزاسیون صدور پرمیت (مجوزيا پروانه کار)

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های سازمانها و صنايع مختلف در زمينه HSE و پيشگيری از حوادث، بيماري شغلي و همچنين...

سامانه جامع نرم افزاری طرح‌های پژوهشی و پژوهشگاه الکترونيک بانکها

سيستم جامع طرح‌های پژوهشی (پژوهشگاه الکترونيکی) شرکت آمال پويان، سامانه‌ای است که از دوقست تحت اینترنت و تحت شبکه داخلی تشکیل شده است. در این سامانه کليه مراحلی را...

نرم افزار جامع فروش مختص شرکتهای پتروشمی تولید کننده یوتیلیتی

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه مدیریت اطلاعات فروش، کنترل، زمانبندی...

نرم افزار جامع حقوقی و امور قراردادها مخصوص شرکتهای حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

امروزه ضرورت و مزايای بکارگيری سيستم‌های نرم افزاری مناسب و مکانيزاسيون فرايندها بر کسی پوشيده نيست. در سالهای اخير محصولات متنوع نرم‌افزاری شرکت آمال پويان در بسياری از شرکت‌های...

مکانیزاسیون سخت افزاری و نرم افزاری تردد کامیون‌ها و ورود و خروج کالا

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود و مکانیزاسیون کامل فرايند...

نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی (HR) خاص شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي­شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه توسعه و بهبود فرایندهای مدیریت...

نرم افزار جامع تدارکات کالا و خرید مخصوص شرکتهای حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود فرايند خريد، کنترل، زمانبندی...

نرم افزار جامع انبار و کنترل موجودی مخصوص شرکتهای حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي­شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود فرايند انبار، کنترل موجودی،...

بستر تولید نرم افزار APInfra

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. در اين ميان بسياري از سازمان¬ها و شرکت‌هايي که جهت پيش‌برد اهداف، افزايش بهره‌وري و يا گسترش توانايي¬هاي...