It Solution

عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های سازمانها و صنايع مختلف در زمينه HSE و پيشگيری از حوادث، بيماري شغلي و همچنين تخريب محيط زيست، دسترسي بروز به اطلاعات جامع جهت برنامه‌ريزي‌هاي بعدي ضروري مي‌باشد. در همين راستا استفاده از نرم افزارهای online، سرعت دستيابي به اطلاعات و در نتيجه برنامه‌ريزي‌هاي صحيح و به موقع را حاصل مي‌نمايد. حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیازمند استقرار زیر سیستم های متعددی در محیط کار است. یکی از مهم ترین این زیر سیستم ها، سیستم مجوز های کاری است. این سیستم با یک رویکرد نظام مند به دنبال حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیت های مختلف کاری با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل های حادثه و نظام مند کردن صدور پروانه های کار می‌باشد. سيستم جامع صدور پرمیت، يکی از محصولات شرکت آمال پويان است. در این سیستم سعی شده است تا با توجه به نوع فعالیت ها و مخاطرات موجود در صنعت یک سیستم جامع مجوز کار ارائه شود تا با پوشش دادن تمام مراحل صدور پروانه کار و انجام بازدیدها و گاز سنجی ها یک نظام منسجم در خصوص صدور پروانه های کاری و انجام بازرس ها توسط افراد دارای مجور گرد آوری شود تا خطا های انسانی را به حداقل ممکن برساند. سپس بعد از با بررسی پرمیت های صادر شده خطا های موجود در پرمیت بررسی و انواع گزارش های مدیریتی برای بهبود عملکرد سیستم و نیروی کار تعریف گردد. این سیستم شامل دو بخش اصلی می باشد که در بخش اول صدور پرمیت های مکانیزه و در بخش بعد خطا های مجوز ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. سيستم جامع صدور پرميت اين شرکت کليه مراحلي را که يک پرميت از ابتدای صدور، تاييدات، اجرا، کنترل، رهگيری، بايگانی و آناليز خطاهای انسانی را طی مي‌کند، مکانيزه مي‌نمايد. این سیستم با یک رویکرد نظام مند به سازمان کمک می‌کند تا خطرات ناشی از فعالیت‌های مختلف کاری را با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل‌های حادثه و مکانیزه کردن صدور پرمیت‌ها، کاهش‌دهد. مکانيزاسيون صدور انواع پرميت توسط صادرکننده‌های مجاز و پر شدن اطلاعات لازم پرميت طی فرايند توسط کاربران مختلف، انجام بازدید، بازرسی‌، گاز‌سنجی‌، گردش کارتابلی و رهگیری تاييدات پرميت‌ها، کاهش چشمگیر خطاهای انسانی و همچنین ليست انواع خطاها و قانون‌های طلايی مرتبط با آنها، اخذ پرميتها از سيستم در قالب فرمهای چاپی مشتمل بر مجوزهایی نظیر(پروانه کارگرم، پروانه کار سرد، پروانه ورود به مخازن يا فضای محدود(بسته)، مجوز override نمودن سيستم ESD، مجوز کار مخصوص حفاری و مسدود نمودن جاده، مجوز پرتو نگاری از جمله امکانات تعبیه شده در این سیستم است. براساس این سیستم،کلیه مراحل درخواست و صدور مجوز مجوز ها از طریق نرم افزار قابل ثبت و پیگری می باشد. این سیستم شامل مکانيزاسيون صدورانواع پرميت توسط صادرکننده‌های مجاز قابل تعریف در سیستم و تعریف دقیق دسترسی ها و حوزه فعالیت ، گردش کارتابلی تاييدات پرميتها و ثبت و رهگیری تمام سوابق فرآیند گردش، پرشدن اطلاعات لازم پرميت طی فرايندتوسط کاربران مختلف با نقش های مختلف ،اخذ پرميتها ازسيستم درقالب فرمهای چاپی و گزارشات واحد های مختلف می‌‌باشد. گزارش‌گيريهاي مختلف و متنوع تحليلي، آماري، نموداري و داشبوردي از ديگر امکانات اين سيستم است که اطلاعات دقيق و در لحظه از آمار و وضعيت پرميت‌ها را براي مديران محترم در راستای کمک به بهبود عملکرد فراهم مي‌سازد. تعبيه سطوح دسترسی مختلف، سهولت کاربری، دسته‌بندی ساختاری، ارائه گزارش‌های روزانه، هفتگي، ماهيانه، فصلي و ساليانه از قابليت‌های قابل استفاده در اين سيستم است. این سيستم با استفاده از بستر APInfra (بستر توليد نرم افزار شرکت آمال پويان) پياده‌سازی ‌شده است. زير‌ساخت يا بستر (Infrastructure) اين شرکت در واقع يک محيط ساخت نرم‌افزار متشکل از امکانات مختلف مانند فرم‌ساز، گزارش‌ساز، مديريت جريان کار و ديگر سرويس‌هايی است که با استفاده از آنها مي‌توان سيستم‌هاي نرم‌افزاري مد نظر را به همراه امنيت و قابليت اطمينان بالا، سهولت آموزش کاربران، با امکان توسعه و متناسب سازی آتی توسط راهبران سيستم و بسياری قابليت‌های ديگر، توسعه داد.