It Solution

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي¬شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود و مکانیزاسیون کامل فرايند تردد بارگیری و تخلیه کامیون‌ها و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و خروج غیر مجاز کالا از درب کارخانه، مدیریت نوبت دهی، کنترل و مدیریت صف تخلیه و بارگیری، هوشمند سازی و مکانیزاسیون دربهای ورود و خروج شرکت و کنترل تردد خودرو های حامل بار و سواری در محوطه شرکت، راه حل سخت افزاری و نرم‌افزاری مکانیزاسیون تردد را پياده‌سازی و در برخی مجموعه‌های بزرگ عملیات کرده است. مشخصات کليه مجوزهای تردد مشتمل مبدا، مقصد، مقادير، بازه زمانی مجاز، تعدد تردد مجاز و … مانند ورود و خروج مواد اولیه و ملزومات، خروج محصولات اصلی و جانبی، ورود و خروج اقلام تعمیراتی و …. به صورت دقیق و متواتر در سیستم مدیریت تردد تغذیه می‌شوند. تغذیه مجوزها می‌تواند به صورت دستی توسط اپراتور یا با اتصال خودکار به نرم افزارهای های انبار، تدارکات و فروش جاری مجموعه شما صورت پذیرد. در بخش تنظیمات سیستم، الگوهای فرایند مرتبط با هریک از مجوزها و انواع تردد، بسته به پروتکلهای شرکت شما تنظیم و تعریف می‌شوند. به عنوان نمونه تعریف می‌شود که در فرایند ورود موارد اولیه، گامهای مراجعه به کنترل کیفیت، توزین پر، توزین خالی، انبار مواد اولیه، توزین خالی و سپس از خروج از شرکت متصور است. بخشهای مختلف شرکت با سخت افزارهای هوشمند تجهیز می‌شوند. تجهیزات سخت افزاری مانند راه بندهای هوشمند مکانیزه با کنترل خودکار، دوربینهای پلاک خوان، دوربینهای نظارتی، سنسورهای تشخیص وجود خودرو، تابلوهای فراخوانی و راهنمایی هوشمند، سامانه تعامل پیامکی با راننده، تجهیزات RFID و کارت‌خوانهای مستقر در ایستگاه‌های کاری مختلف و …، کنترل هوشمند تردد کامیون‌ها در مجموعه شما را به عهده می‌گیرند. با مراجعه راننده به واحد بازرسی مجموعه و درخواست ورود، ابتدا درخواست تردد در سیستم توسط واحد بازرسی مشتمل بر مشخصات کامیون و راننده و نوع تقاضای مربوطه در سیستم ثبت اولیه شده و کارت هوشمندی (با شماره خاص) به راننده تحویل می‌شود. سپس با گردش درخواست در کارتابل متولیان مختلف مجوز تردد از میان مجوزهای تغذیه شده به سیستم به درخواست تردد مربوطه تخصیص می‌یابد. در ادامه سامانه با توجه به وضعیت ظرفیتهای مجاز تعریف شده در سامانه برای ایستگاه‌های تخلیه و بارگیری مختلف کنترل عمل را به دست گرفته و به صورت هوشمند اقدام به نوبتدهی و مدیریت صف کرده، کامیونها برای ورود به صور مختلف صوتی، پیامکی و یا با تابلوهای راهنما با توجه به کارت تردد فراخوانی می‌کند. پس از این فراخوانی در تمام نقاط کارخانه از درب ورود تا درب خروج، به کمک سنسورهای تعبیه شده مختلف، پلاک کامیون‌ها قرائت شده و یا راننده کارت خود را در کارتخوانهای تعبیه شده در ایستگاه می‌زند. توالی تردد وی در همه بخش‌ها بر اساس فرایندهای از پیش تعریف شده کنترل می‌شود. راهبندها به صورت خودکار عمل می‌کنند و در همه ایستگاه‌ها مانند توزین، کنترل کیفیت، انبار، بازرسی و …، با زدن کارت یا خواندن خودکار پلاک توسط دوربین اطلاعات تردد لود شده و ثبت اطلاعات آن مرحله برای تردد صورت می‌پذیرد. در خلال این مراحل اطلاعات توزین و … همه با مجوزهای صادر شده برای تردد مطابقت داده می‌شود و به صورت خودکار توسط سیستم کنترل می‌شود. در انتها که راننده به بازرسی خروج مراجعه می‌کند، راهبند خروج تنها زمانی برای کامیون باز می‌شود که تمام مراحل از پیش تعریف شده برای آن به درستی انجام شده باشد و اوزان تردد و سایر موارد کنترلی از مجوز تردد عدول نکرده باشد. بخش نرم افزاری این سيستم تحت موتور نرم‌افزار‌ساز شرکت آمال پويان (APInfra) پياده‌سازی شده است. بنابراين امکان توسعه ساختار فرمها و متناسب سازی دلخواه برای سازمان شما با استفاده از قابليتهايی مانند فرم‌ساز، گزار‌ش‌ساز، فرايند ساز و سرويس امنيت، همچنين ارائه نمودارهای گرافيکی و گزارش‌های آماری مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه، ارسال پيامک (SMS) و ايميل به صورت خودکار، امضای الکترونیکی، گردش مستندات به صورت کارتابلی میان کاربران، ارسال فکس سیستمی، سرویس آلارم ویادآوری، تعامل با اکسل، امکان تبادل اطلاعات و تعامل با سيستم‌های موجود سازمان، مدیریت اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه‌دار، همچنين امکان توسعه و متناسب سازی آتی توسط راهبران سيستم و بسياری قابليت‌های ديگر، از جمله امکانات تعبيه شده در محصولات اين شرکت است.