It Solution

همانگونه که مستحضريد عصر حاضر به عنوان عصر اطلاعات شناخته مي­شود. اين شرکت در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های آن سازمان محترم در زمينه بهبود فرايند انبار، کنترل موجودی، جلوگیری از انباشت بی‌مورد کالا و پیشگیری از کسری کالا، زمانبندی و برنامه‌ريزی دقيق، کنترل عملکرد پرسنل، تهيه گزارشهای روشنگر و تصميم‌سازی بهتر، سيستم نرم‌افزاری جامع انبار و کنترل موجودی را پياده‌سازی کرده است. این سیستم که علاوه بر پوشش امکانات سیستم یکنواخت کالا(جاری در مجموعه نفت)، قابلیتهای منحصر به فردی را دارست. امکان تغذیه و ثبت اولیه اسنادی مانند حواله توسط خود واحدهای متقاضی، مدیریت اسناد و گردش کارتابلی آنها از لحظه ثبت تا تایید، تامین مفهوم OutSatnding فراتراز آنچه که در سیستم یکنواخت کالا دیده شده (با توجه به مرحله جاری تقاضا در سیستم تدارکات)، مفهوم موجودی تفکیک شده بر اساس تاریخ مصرف، بچ نامبر و یا سریال برای برای کالاهای مشخصه‌دار، مفهوم رزرو موجودی کالا برای واحدهای متقاضی خاص و آزاد سازی خودکار رزرو ، کنترل موجودی اقلام مستمر بر اساس متد سیستم یکنواخت کالا، مدیریت موجودی انبارهای پای‌کار و رهگیری مصرف کالا (بدون نیاز به داشتن انبار فرعی)، مدیریت طبقه بندی اطلاعات کالا بر اساس ساختار MESC نفت و همچنین کدینگ اضافی جدید، شرح متداول بازار، تصویرکالا، شرایط نگهداری کالاهای خاص، مدیریت روابط اطلاعاتی میان موجودیت‌هایی مانند کالا، تجهیزات، دستورکار، پروژه‌، TSR، مراکز هزینه، واحدها و اسناد …، محل استقرار، سیاست‌گذاری و پیگیری در خصوص کالاهای مستمر که نیاز به جایگزینی، ساخت داخل، خرید انبوه دارند و یا خارج از رده تولید هستند، همچنین تبدیل به مستمر کردن کالاهای غیر مستمر، فروش اقلام مازاد و …، تعریف شرایط و عملکرد اسناد مختلف در رمزهای سازمانی و انبارهای مختلف، پیاده سازی اسنادی مانند MT11، MT20، MT26، MT31، MT33، MT35، MT43، MT45، MT64، MT65، MT74، MT75، MT78، MT80 و …، امکان ادمین های جدید برای انبارهای مانند ضایعات با اسناد قابل تعریف خاص، ثبت دقیق و تحلیل علل کسری انبار(NIS) و مدیریت پیشگیری از آن، تحلیل کنترل موجودی یک کالا در یک دوره زمانی خاص مشتمل بر مقادیر صادره، وارده، درخواست، سفارش، مصرف، دفعات کسری و …، مفهوم موجودی‌های محاسباتی در کنار موجودی واقعی بر اساس اطلاعاتی مانند اسناد صدور موقت، اسناد رزرو، کالای در راه و …، آمار اقلام نامنظبق تا تعیین تکلیف پذیرش یا عودت آنها به فروشنده، انبارگردانی و تحلیل آن، چاپ لیبل برای کالا، پیش بینی بودجه خرید مورد نیاز برای ماههای آتی با توجه موجودی جاری انبار و روند مصرف گذشته، از جمله قابلیتهای تعبيه شده در اين سيستم است. علاوه بر این، تعامل یکپارچه با سیستم نرم افزاری جامع تدارکات و خرید از دیگر نقاط قوت این محصول است. اين سيستم تحت موتور نرم‌افزار‌ساز شرکت آمال پويان (APInfra) پياده‌سازی شده و امکان توسعه ساختار فرمها و متناسب سازی دلخواه برای سازمان شما با استفاده از قابليتهايی مانند فرم‌ساز، گزار‌ش‌ساز، فرايند ساز و سرويس امنيت، همچنين ارائه نمودارهای گرافيکی و گزارش‌های آماری مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه، ارسال پيامک (SMS) و ايميل به صورت خودکار، امکان تبادل اطلاعات و تعامل با سيستم‌های موجود سازمان، همچنين امکان توسعه و متناسب سازی آتی توسط راهبران سيستم و بسياری قابليت‌های ديگر، از جمله امکانات تعبيه شده در سيستم جامع خريد اين شرکت است.